Document archive

Downloads language:

PD Program

Procedures and forms

Other Documents

 • PD kick-off - slides presented by Chris Salter
  Chris Salter is an artist and professor at Concordia University Montreal and at Zurich University of the Arts. He explores the borders between the senses, art, design and new technologies through large-scale installations as well as books, critical writings and lectures on the international scene. He has written extensively about Research-Creation in the Arts. This document contains the slideshow Chris presented at the kick-off PD event on 6 July in Amsterdam.
 • PD kick-off - slides presented by Frank van der Zwan
  The PD Kunst + Creatief has an experimental status, but the pilot is meant to provide building blocks for the required legal status of the degree. Frank van der Zwan who is the VH representative (Vereniging Hogescholen) for this process, explains which steps are needed and how they are planned. (Dutch Language presentation)
 • Research at art colleges (Dutch)

PD Program

Procedures and forms

 • Format voor het opleidings en begeleidingsplan
  Dit document dient als basis voor de dagelijkse begeleiding en de afspraken tussen kandidaat en begeleidingscommissie. Het wordt beoordeeld door de Graduate Commissie bij toelating van de kandidaat tot het programma en dient als brondocument bij de go/no-go beoordeling Opleidings en begeleidingsplan (OBP), UAS-PD Kunst + Creatief.
 • Format voor het onderzoeksplan
  Format en richtlijnen voor het opstellen van een onderzoeksvoorstel.
 • Toelatingscriteria UAS PD Kunst + Creatief
  Er zijn drie fasen in de toelating tot het PD programma. De eerste heeft betrekking op de selectie van de kandidaat door de betrokken lector(en) van de instelling. De tweede op de randvoorwaardelijke toetsing door de Graduate Commissie van de begeleidingscommissie, het onderzoeksplan, het opleidings- en begeleidingsplan en de bijdrage van de instelling. De derde fase betreft de formele toelating van de kandidaat door de instelling tot het PD-programma.
 • Beoordeling en reglement UAS PD Kunst + Creatief
  Regels en richtlijnen